საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


გუნდი

ალიანსის გუნდი

ორგანიზაციის მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს წევრთა საერთო კრება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელ (მართვის) ორგანოს წარმოადგენს 7 წევრისაგან შემდგარი გამგეობა, რომლის შემადგენლობაც განახლდება 3 წელიწადში ერთხელ. 

ორგანიზაციაში აღმასრულებელ საქმიანობას ახორციელებს აღმასრულებელი დირექტორი.

______________________________

გამგეობის თავჯდომარე

ნანა ჩქარეული

______________________________ 

აღმასრულებელი დირექტორი

სალომე ხუციშვილი

______________________________

გამგეობის წევრები

ეკა დათუაშვილი

 

გიორგი არსენიძე

ლიკა კილაძე

ლია ტაბატაძე

ირინა მანია

კოტე სვანაძე

______________________________

აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტი

მარიამ არბოლიშვილი

mariam arbolishvili