საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


SE კატალოგი

 

SEA ყოველწლიურად ანახლებს კატალოგს საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოების შესახებ.

2022 წლის კატალოგი იხილეთ მოცემულ ბმულზე

სოციალურ საწარმოთა ტურისტული კატალოგი: ქართულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე