საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსიჰერა

შემეცნებითი საშუალებები

სოციალური საწარმო - ჰერა

აუდიო-მულტი წიგნები

სოციალური საწარმოს შესახებ

სოციალური საწარმოში „აუდიო-მულტი სტუდია „ჰერა“ მიმდინარეობს ინტელექტუალური პროდუქტის გამოშვება აუდიო და მულტი წიგნების სახით.

სოციალური საწარმოს მისია

უსინათლო, მცირემხედველი, სმენის შეზღუდვის მქონე და სმენადაქვეითებულ ბენეფიციართა თანაბარი ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასა და ლიტერატურაზე;უსინათლო ბენეფიციართათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ინფორმაციასა და სხვადასხვა ტიპის ლიტერატურაზე, ასევე დევნილი (აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან) უსინათლო პირების დასაქმება.

სოციალური საწარმოს პროდუქცია/სერვისები

სოციალური საწარმო მომხმარებელს სთავაზობს აუდიო-მულტი საშუალებებს. აუდიო წიგნებს.

სოციალური შედეგები

  • 2014 წელს პირველად საქართველოში  შექმნილ იქნა აუდიო წიგნების ინტერნეტ-ბიბლიოთეკა www.abh.ge
  • საწარმოში დასაქმებულია 15 ადამიანი, აქედან 4 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი, 3 მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირი და 4 ომის ვეტერანი
  • უზრუნველყოფილია უსინათლო, მცირემხედველი, სმენის შეზღუდვის მქონე და სმენადაქვეითებულ ბენეფიციართა თანაბარი ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასა და ლიტერატურაზე;
  • 2014 წლიდან სოციალური საწარმო მუშაობს მოგებაზე და მიღწეულია ორგანიზაციის ეკონომიკური მდგრადობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • ელ. ფოსტა: abkusin@hotmail.com
  • TEL: +995555021236
  • მისამართი: გურჯაანის 22, თბილისი, საქართველო.

Contact Information