საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


თებე

დეკორაციები და საყოფაცხოვრებო ნივთები

თებე

სოციალური საწარმოს შესახებ

სოციალური საწარმო თებე ფუნქციონირებს ბორჯომში არსებული შშმ პირთა დღის ცენტრის ბაზაზე.

სოციალური საწარმოს მისია

თებეს მისიაა, შშმ პირთა/ბავშვთა სოციალიზაცია, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარება და მათი ოჯახების მხარდაჭერა.

სოციალური საწარმოს პროდუქცია/სერვისი

თებეში მზადდება დეკორატიული და გამოყენებადი ნივთები ხის, ფანერის, წიგნის ყდის, ორგმინის, ტყავისა და ქსოვილისაგან.

საკონტაქტო ინფორმაცია

Contact Information