საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


WSA Young Innovators

WSA Young Innovators

03 აგვ

WSA Young Innovators

მსოფლიო სამიტის ჯილდო (WSA) არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც ირჩევს და პოპულარიზაციას უწევს ციფრულ ინოვაციებს, რომლებიც მიმართულია საზოგადოების გაუმჯობესებისთვის.
WSA Young Innovators არის სპეციალური შესაძლებლობა 26 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ICT-ის გამოყენებით წვლილი შეიტანონ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში.
Კონკურსში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

  • Პროექტს, რომლის ავტორები არიან 26 წლამდე ახალგაზრდები;
  • Პროექტი, რომელიც ეხმაურება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებიდან ერთ-ერთს;
  • პროექტი, რომელიც Მომხმარებელს აწვდის პრობლემის გადაწყვეტის ციფრულ მოდელს, მათ შორის კერძო პირებს, ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს;
  • მოიცავს ძლიერ ფიცრულ კომპონენტებს: ვებ-გვერდს, აპლიკაციას, SMS სერვისს, loT და ა.შ.
  • Პროექტი მზად უნდა იყოს ბაზარზე ჩაშაშვებად, ან უკვე უნდა ფუნქციონირებდეს (პროექტის იდეა და კონცეფცია არ არის დაშვებული).

განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადაა 31 აგვისტო, 2020.

Დამატებითი ინფორმაცია და განაცხადის გაკეთება შეგიძლიათ აქ:
https://bit.ly/39OL7dx