საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


სოციალური ინოვაციების კონკურსი

სოციალური ინოვაციების კონკურსი

07 სექ

კონკურსის შესახებ

სოციალური ინოვაციების კონკურსი მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში სამეწარმეო იდეების წახალისებას და განვითარებას, საზოგადოებრივი გამოწვევების საპასუხოდ.

კონკურსის მიზანი

კონკურსის მიზანია, ინოვაციური იდეებისა და სამეწარმეო უნარების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერა, თავიანთი ინიციატივების განხორციელებისა და განვითარების კუთხით. თავის მხრივ, აღნიშნული იდეები დაკავშირებული უნდა იყოს სოციალურ საკითხებთან, იყოს მდგრადი და გავლენა ჰქონდეს პრობლემების გადაჭრაზე.

პრიორიტეტული მიმართულებები

  • განათლება;
  • სიღარიბის დაძლევა;
  • ადგილობრივი თემის გაძლიერება;
  • გარემოსდაცვა;

კრიტერიუმები

  • პრობლემის აქტუალურობა;
  • სოციალური ინოვაცია;
  • პროექტის მართვა;
  • პროექტის მდგრადობა;
  • გავლენა;
  • თანამშრომლობა.

სააპლიაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ:

https://bit.ly/325OGK5

დამატებითი ინფორმაცია შერჩევის პროცესისა და პრექტის შესახებ იხილეთ:

https://bit.ly/3jM9TyG