საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


სოციალური მეწარმეობა: პრაქტიკული გამოცდილება და შესაძლებლობები

სოციალური მეწარმეობა: პრაქტიკული გამოცდილება და შესაძლებლობები

19 ოქტ

სოციალური მეწარმეობა: პრაქტიკული გამოცდილება და შესაძლებლობები

8 ოქტომბერს გაიმართა ვებინარი "სოციალური მეწარმეობა: პრაქტიკული გამოცდილება და შესაძლებლობები".

შეხვედრას 20-მდე მონაწილე დაესწრო, სათემო და ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან.

შეხვედრას უძღვებოდა მოწვეული სპიკერი, გიგა ჩიტიშვილი - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული პროგრამის მენეჯერი.

შეხვედრის ფარგლებში განვიხილეთ შემდეგი საკითხები:

  • სოციალური მეწარმეობის არსი;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივი პრაქტიკული მაგალითები;
  • სოციალური მეწარმეობის მნიშვნელობა;
  • სოციალური გავლენა, რასაც სოციალური საწარმოები ქმნიან;
  • ამ მიმართულებით არსებული შესაძლებლობები.

შეხვედრა იმართება აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო განათლების ქსელის (EECMD) მიერ, ორგანიზებული საერთაშორისო სამოქალაქო განათლების კვირეულის ფარგლებში.