საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


ისტორია

ისტორიული მიმოხილვა

სოციალური მეწარმეობის 2015 წლის ფორუმზე, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, მონაწილე სოციალური მეწარმეების მიერ გამოითქვა სურვილი ალიანსის დაფუძნების შესახებ. აქედან გამომდინარე, 2016 წლის 8 ნოემბერს, საქართველოში სფეროს განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციისა და სოციალური საწარმოების მიერ დაფუძნდა ა(ა)იპ „სოციალურ საწარმოთა ალიანსი“.