საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


რესურსები

რესურსები

აღნიშნული ველი აერთიანებს როგორც "სოციალურ საწარმოთა ალიანსის" ისე სოციალური მეწარმეობის თემაზე მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ თემით დაინტერესებული პირებისათვის შეთავაზებულ რესურსებს. 

მათ შორის, სოციალური მეწარმეობის არსს და მის განმარტებებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, სოციალური მეწარმეობის შესახებ საქართველოს კანონში ინიცირებული სიახლეებს, გამოცემებს, კვლევებსა და სასარგებლო ბმულებს. 

რესურსების ველში ასევე ხელმისაწვდომია ხშირად დასმული კითხვები და მათზე პასუხები.