საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


SE კატალოგი

 

SEA ყოველწლიურად ანახლებს კატალოგს საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოების შესახებ.