საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


სერვისები

სერვისები

სოციალურ საწარმოთა ალიანსი საქართველოში მოქმედ და ალიანსის წევრ სოციალურ საწარმოებს სთავაზობს მრავალფეროვან სერვისებს, რომელიც მოიცავს კონცეფციის პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილ და განხორციელებულ აქტივოებებს, ტრენინგებსა და საკონსულტაციო მომსახურებას, ადვოკატირებას და კვლევით საქმიანობას, თანამშრომლობასა და სექტორთა შორის კავშირურთიერთობების გაღრმავებას.