საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


გამოცემები

სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით არსებული საინტერესო გამოცემები.

 

  • სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო III გამოცემა

მომზადდა და გამოიცა "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის" მიერ 2019 წელს, ქ. თბილისი.

სახელმძღვანელოს ავტორები: ეკა დათუაშვილი, გიგა ჩიტიშვილი, ქრისტინე კანდელაკი, სალომე კუსიანი, ალექსი ჩიქოვანი, შოთა მურღულია, ალექსანდრე რაიბული, სალომე ხუციშვილი.

სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ბმულზე (დააჭირეთ აქ).

  • სოციალურ საწარმოთა კატალოგი 2018

მომზადდა და გამოიცა "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის" მიერ 2018 წელს, ქ. თბილისი.

კატალოგი მომზადდა "სოციალურ საწარმოთა მე-2 B2B გამოფენის" ფარგლებში.

კატალოგი ხელმისაწვდომია ბმულზე (დააჭირეთ აქ).