საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


ტრენინგები და კონსულტაცია

ტრენინგები და საკონსულტაციო მომსახურება

  • ალიანსის ორგანიზებით, წევრებს საშუალება აქვთ დაესწრონ მათ საჭიროებებზე მორგებულ ტრენინგებს, სემინარებს და მასტერკლასებს, რომლებსაც ატარებენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები.
  • ალიანსი კავშირებს ამყარებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო ცენტრებთან და ინტერესებული წევრების საინტერესო და მათი საქმიანობისთვის მნიშვნელოვან სასწავლო კურსებში უფასოდ ან შეღავათიან ფასად ჩართვის მიზნით;
  • წევრებს შესაძლებლობა აქვთ გახდნენ სოციალური მეწარმეობის თემაზე ალიანსის ან პარტნიორი ორგნიზაციების მიერ ორგანიზებული სასწავლო ვიზიტების მონაწილეები;
  • წევრებისთვის ხელმისაწვდომია საკონსულტაციო მომსახურების მიღება ინდივიდუალური პროექტის განაცხადის წერისას. კომუნიკაციაში დახმარება შესაძლებელი იქნება წინასწარ შეთანხმებული გეგმით (დრო და სიხშირე);
  • წევრებს შესაძლებლობა აქვთ საკონსულტაციო მომსახურება მიიღონ სოციალური საწარმოს რესურსების მობილიზების გეგმის და სტრატეგიების შემუშავებაში. საკონსულტაციო მომსახურების მიღება შესაძლებელა წინასწარ შეთანხმებული გეგმით (დრო და სიხშირე);
  • ალიანსი ეხმარება წევრებს პოტენციური დონორების მოძიებაში.