საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


კანონმდებლობა

საკანონმდებლო ჩარჩო-რეგულაციები

ამ დროისთვის, საქართველოში არ არსებობს ჩარჩო-რეგულაციები სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით.

2017 წელს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა და ექსპერტმა ლევან ალაფიშვილმა, საქართველოს პარლამენტს შესთავაზეს კანონპროექტების პაკეტი "სოციალური მეწარმეობისა და მისი მხარდაჭერის შესახებ", რომელიც მოიწონა საქართველოს პარლამენტის 12-მა დეპუტატმა და ამჟამად მიმდინარეობს მისი საკომიტეტო განხილვები.

კანონპროექტის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ბმულზე (დააჭირეთ აქ).