საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


წევრობა

ალიანსის წევრები

იყოფიან სრულუფლებიან, ასოცირებულ და საპატიო წევრებად. ისინი სტატუსის შესაბამისად სარგებლობენ ალიანსის მიერ შეთავაზებული სერვისებით.

  • სრულუფლებიანი წევრი არის იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს სოციალური მეწარმეობის სფეროში პროექტების განხორციელების ან სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ეკონომიკური საქმიანობის, მინიმუმ, ორწლიანი გამოცდილება;
  • ასოცირებული წევრი არის იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს სოციალური მეწარმეობის სფეროში პროექტების განხორციელების ან სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ეკონომიკური საქმიანობის, სულ მცირე 3 თვიანი გამოცდილება.
  • საპატიო წევრი კი არისნებისმიერი იურიდიული პირი, რომელიც თავისი საქმიანობით მხარს უჭერს საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარებას.