საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


თანამშრომლობა და პარტნიორობა

სექტორებს შორის თანამშრომლობა და პარტნიორობა

  • საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლებთან ურთიერთობის დასამყარებლად ალიანსი საკუთარ წევრებს დაეხმარება კონტაქტების მოძიებასა და კომუნიკაციის დამყარებაში;
  • ყოველწლიურად, ალიანსი ორგანიზებას გაუწევს სოციალურ მეწარმეთა ფორუმ ს , რომელიც იქნება კიდევ ერთი პლატფორმა სოციალურ საწარმოებს შორის თანამშრომლობის და ინფორმაციის გაზიარებისთვის და აგრეთვე დაეხმარება მათ დაამყარონ კავშირები სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან.ინფორმაცია წინასწარ გავრცელდება ალიანსის ვებ-გვერდის, ფეისბუქის და ელ-ფოსტის მეშვეობით;
  • წევრებს შესაძლებლობა ექნებათ დაესწრონ და მონაწილეობა მიიღონ როგორც ალიანსის, აგრეთვე პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებს. ინფორმაცია წინასწარ გავრცელდება ალიანსის ვებ-გვერდის, ფეისბუქის და ელ-ფოსტის მეშვეობით;